Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling har bidragit med ett startstöd på 250 000 kr, vilket underlättat uppstarten av företaget. Bidraget är beviljat för att företaget ska kunna starta lantbruk med dikor och mjölkfår samt tillverkning av glass - vilket är vad vi gör. Tack EU!