B0016111-Redigera

Varför fårmjölk?

©Andreas Hylthén

Kemi & känsla. 

Det viktiga fettet. 

Mjölk innehåller mängder med nyttigheter. Mjölk från får skiljer sig från den mer välkända komjölken, och ska heller inte  blandas ihop med den fräna getmjölken. Smakmässigt ligger fårmjölk nära komjölken, men näringsmässigt närmare getmjölken. 

De viktigaste skillnaderna ligger i fettsammansättningen. Fårmjölk har ungefär dubbelt så höga halter av fett och protein som komjölk - men fettmolekylerna är till storleken betydligt mindre! De är så små att mjölken brukar kallas för naturligt homogeniseraddvs grädden flyter inte upp till ytan så lätt. De små molekylerna gör fettet mer lättsmält, vilket skonar tarmen och kan underlätta för den som är laktoskänslig. 

Med större andel omega-3, fler enkelomättade fettsyror och en lägre andel av palmitinsyra (C:16) har fårmjölken en helt annan, och nyttigare, fettsammansättning än komjölken. 

För att en glass ska bli krämig krävs en viss yta där luft kan binda mot fettet, det är där krämigheten uppstår. Tack vare fårmjölkens jämförelsevis små fettmolekyler, blir den tillgängliga ytan större redan vid låga fetthalter. Det är därför vi kan göra en glass helt utan grädde, men med bibehållen krämighet. En Får Tacka® innehåller runt 5% fett (lite beroende på säsong och dagsvariation i mjölken) - de flesta komjölksglassar har 10-20%! 

Fårmjölkens nyttigheter. 

Hälsan i fokus

Text om: magvänlighet! (mjölkproteinallergiker, laktoskänsliga, för alla: mer vitamin och mineral!)