VARFÖR FÅRMJÖLK?

KEMI & KÄNSLA

 det viktiga fettet

Mjölk innehåller mängder med nyttigheter. Mjölk från får skiljer sig från den mer välkända komjölken, och ska heller inte  blandas ihop med den fräna getmjölken. Smakmässigt ligger fårmjölk nära komjölken, men näringsmässigt närmare getmjölken. 

De viktigaste skillnaderna ligger i fettsammansättningen. Fårmjölk har ungefär dubbelt så höga halter av fett och protein som komjölk - men fettmolekylerna är till storleken betydligt mindre! De är så små att mjölken brukar kallas för naturligt homogeniserad, dvs grädden flyter inte upp till ytan så lätt. De små molekylerna gör fettet mer lättsmält, vilket skonar tarmen och kan underlätta för den som är laktoskänslig. 

Med större andel omega-3, fler enkelomättade fettsyror och en lägre andel av palmitinsyra (C:16) har fårmjölken en helt annan, och nyttigare, fettsammansättning än komjölken. 

För att en glass ska bli krämig krävs en viss yta där luft kan binda mot fettet, det är där krämigheten uppstår. Tack vare fårmjölkens jämförelsevis små fettmolekyler, blir den tillgängliga ytan större redan vid låga fetthalter. Det är därför vi kan göra en glass helt utan grädde, men med bibehållen krämighet. En Får Tacka® innehåller runt 5% fett (lite beroende på säsong och dagsvariation i mjölken) - de flesta komjölksglassar har 10-20%! 

HÄLSAN I FOCUS

Fårmjölkens nyttigheter

Fettet med dess speciella struktur och sammansättning är viktigt, men det finns fler aspekter som gör fårmjölken högintressant ur ett hälsoperspektiv. Proteinet, till exempel. 


För den som är allergisk mot mjölkprotein kan det vara intressant att kolla närmare på fårmjölk. De allra flesta som tror sig vara allergiska mot mjölkprotein, är det egentligen mot KO-mjölkprotein. Eftersom proteinerna skiljer sig mycket åt mellan får- och komjölk är det många komjölksproteinallergiker som tål fårmjölk utan problem. En får tacka fårglass innehåller endast mjölk från får, aldrig något från ko. 

Även många laktoskänsliga har noterat att de kan äta fårmjölksprodukter utan bekymmer. Lite märkligt kan tyckas, eftersom fårmjölken innehåller i princip lika mycket laktos som mjölken från kor (eller från getter för den delen!). Men forskare har lyft fram fettstrukturen som en möjlig förklaring, dels för att fettet bäddar in laktosen på ett annat vis, och dels för att de mindre fettmolekylerna i fårmjölken skapar mindre irritation i tarmen och därmed finns mer kapacitet kvar åt att hantera laktosen. 

Fårmjölk har även högre innehåll av både mineraler och vitaminer jämfört med komjölk. Dessutom saknar fårmjölken kaprinsyra, en fettsyra som det finns gott om i getmjölk och som är orsaken till getmjölkens typiskt fräna getsmak. Det ger fårmjölken en väldigt fräsch och neutral, söt smak.
 

©Andreas Hylthén